ХИДРОГЕОЛОШКИ РАБОТИ

Сте патувале ли некаде без претходно да знаете каде ќе одите? НЕ?
Тогаш, зошто да бушите за вода без претходно да испитате каде е водата и во колкава количина ја има?


- Пронаоѓаме подземни води со најсовремен сеизмоелектричен геофизички инструмент (засега единствен на Балканот), кој дава најпрецизни резултати за локацијата на подземните води, нивната длабочина, дава информација каде почнува, а каде завршува водоносниот слој и дава приближно колку литри вода во секунда може да се добијат доколку се дупчи на испитаното место!

- Бушиме бушотини до 120 m длабочина, со малогабаритна машина за бушење (широчина 180 cm), која се движи на гасеници и која може да работи секаде и која може да влезе таму каде што други машини монтирани на камиони не можат.

- Прочистуваме бушотини со професионален компресор и со специјална опрема за таа намена.

Повеќе информации за испитувањето, бушењето и прочистувањето можете да добиете на 070 30 60 30.

Фотографии

Контакт

This will be replaced with the Google Map.

Адреса

ул. 1520 бр. 6 (Индустриска зона Пинтија)
1000 Скопје

Телефон

070 30 60 30, (02) 2 784 084

Е-mail

info@anima.com.mk