fbpx
Home 2019-04-22T12:00:01+00:00

Сте патувале ли некаде без претходно да знаете каде ќе одите? НЕ?
Тогаш, зошто да дупчите за вода без претходно да испитате каде е водата и на која длабочина е?

0+
НАД 150 ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ ГОДИШНО
0%
ПОВЕЌЕ ОД 90% УСПЕШНОСТ ВО ПРОНАОЃАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Пронаоѓање подземни води и изведба на бушотини за снабдување со вода на домаќинства и фирми, за наводнување земјоделски површини и друго

Пронаоѓање подземни води со локатор, по МЕТОДА 1

300
 • Со оваа метода ги лоцираме најсилните подземни води

1. Пронаоѓање подземни води со локатор, по МЕТОДА 1
– Цена: 300 ЕUR

Со оваа метода ги лоцираме најсилните подземни води, односно пронаоѓаме каде има пресек на две подземни води, за да се добие најголемата количина вода што може да се најде на таа локација. Ќе добиете информација каде треба да се изврши дупчењето. Оваа метода не дава информација на која длабочина се водите и колку длабоко треба да се дупчи. Доколку дупчењето ќе го врши нашата фирма, целиот платен износ за испитувањето ќе биде одбиен од износот што на крајот ќе треба да го платите за дупчењето.

Пронаоѓање подземни води со сеизмо-електричен геофизички инструмент, по МЕТОДА 2

600
 • Со оваа метода се добиваат попрецизни и подетални информации за подземните води

2. Пронаоѓање подземни води со сеизмо-електричен геофизички инструмент, по МЕТОДА 2
– Цена: 600 ЕUR

Со оваа метода се добиваат попрецизни и подетални информации за подземните води. Освен што ќе дознаете каде ќе треба да се врши дупчењето, ќе добиете информација за водопропусливоста на почвата, како и информација колку метри ќе треба да се дупчи за да се дојде до најдобрите подземни води на испитаната локација.

Постапката на испитување секогаш прво започнува со метода 1 (со која се откриваат правците на подземните води), а потоа се преминува на испитување со сеизмо-електричен геофизички инструмент.

Доколку дупчењето ќе го врши нашата фирма, 300 EUR од платениот износ за испитувањето ќе биде одбиен од износот што ќе треба да го платите за услугата за дупчење, а остатокот останува за покривање на трошоците направени при испитувањето со сеизмо-електричниот геофизички инструмент.

Доколку во близина на местото на испитување на подземни води со метода 2 има трафостаница, далекувод или некој друг извор на силни електромагнетни зрачења, сеизмо-електричниот геофизички инструмент може да даде непрецизни резултати и затоа во тој случај ќе се наплати само испитувањето со метода 1 (300 EUR).

ГАРАНЦИЈА: Во случај да издупчиме и да нема вода до предвидената длабочина со испитувањето, износот платен за испитувањето ќе Ви го вратиме 100% во целост! Оваа метода на пронаоѓање подземни води има повеќе од 90% точност, што ја прави една од најпрецизните методи во светот. Доколку по Ваша желба се дупчи поплитко од онаа длабочина што е препорачана согласно нашето испитување, а при тоа воопшто нема да се добие вода, износот за испитувањето ќе го задржиме во целост, а ќе наплатиме

НАЈБРЗО МАШИНСКО ДУПЧЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

ДО БЕСПЛАТНА ВОДА БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЕРЕНОТ

МАШИНСКО ДУПЧЕЊЕ вршиме со мошне моќна машина, која без проблем дупчи во секаков терен – земја, песок, чакал, глина, камен и др. Нејзини димензии се: широчина 250 cm и височина 320 cm, проверете дали ја собира кај Вас.

Кога ќе завршиме со дупчењето, ние правиме прочистување на бушотината со air-lift, кој влегува во цената што ја плаќате за дупчењето.

ГАРАНЦИЈА: Доколку сме извршиле испитување со метода 2, а потоа и сме дупчеле, во случај сепак воопшто да нема вода (што многу ретко се случува, затоа што прецизноста на методата 2 е над 90%), плаќате само 50% од цената за услугата за дупчење.

Ако сме извршиле испитување со метода 1 и сме извршиле дупчење, а не сме пронашле вода, се плаќа целиот износ за услугата за дупчење, затоа што при испитувањето со метода 1 не е можно да се открие на која длабочина е водата.

Во случај да не сме извршиле испитување, а сме извршиле дупчење на место кое Вие сте ни го посочиле, тогаш ризикот е целосно Ваш, затоа што ќе треба да го платите целиот износ за извршената услуга, без оглед на тоа дали има или нема вода.

ВОДАТА Е ЖИВОТ! Доверете ја работата на вистински професионалци.

Поседуваме најсовремена опрема за испитување на подземни води и дупчење, како и обучен стручен тим кој во најкраток можен рок ќе ја заврши работата.

Фотогалерија

Контактирајте нè

 • Локација
  ул. 1520 бр. 6
  Индустриска зона Пинтија,
  Скопје
 • +389 2 2784 084

 • +389 78 201 473

 • Понеделник – Петок: 9:00 – 17:00

Мапа