fbpx
Home 2019-07-03T12:43:32+00:00

Сте патувале ли некаде без претходно да знаете каде ќе одите? НЕ?
Тогаш, зошто да дупчите за вода без претходно да испитате каде е водата и на која длабочина е?

0+
НАД 150 ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ ГОДИШНО
0%
ПОВЕЌЕ ОД 90% УСПЕШНОСТ ВО ПРОНАОЃАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Пронаоѓање подземни води и изведба на бушотини за снабдување со вода на домаќинства и фирми, за наводнување земјоделски површини и друго

Пронаоѓање подземни води со сеизмо-електричен геофизички инструмент

600
 • Најпрецизни и најдетални информации за подземните води

Со оваа метода се добиваат најпрецизни и најдетални информации за подземните води. Освен што ќе дознаете каде ќе треба да се врши дупчењето, ќе добиете информација за водопропусливоста на почвата, како и информација колку метри ќе треба да се дупчи за да се дојде до најдобрите подземни води на испитаната локација.

Доколку дупчењето ќе го врши нашата фирма, половина од цената (300 EUR) за испитувањето ќе биде одбиена од износот што ќе треба да го платите за услугата за дупчење, а остатокот останува за покривање на трошоците направени при испитувањето.

Доколку во близина на местото на испитување на подземни води има трафостаница, далекувод или некој друг извор на силни електромагнетни зрачења, сеизмо-електричниот геофизички инструмент може да даде непрецизни, или воопшто да не даде резултати.

Во тој случај ние ќе испитаме со рачен локатор на подземни води и ќе откриеме дали има вода и на кое место е најдобро да се дупчи, но нема да добиеме информација на која длабочина е водата. За оваа услуга ќе се наплатат 300 EUR, кои сите ќе влезат во цената доколку ние го вршиме дупчењето.

Во случај испитаното место да не овозожува пристап за нашата механизација, тогаш ќе треба друг да дупчи. Тогаш ќе ја посочиме најдобрата локација за дупчење и ќе наплатиме само 50 EUR.

ГАРАНЦИЈА: Во случај да издупчиме и да нема вода до предвидената длабочина со испитувањето, износот платен за испитувањето ќе Ви го вратиме 100% во целост!
Оваа метода на пронаоѓање подземни води има повеќе од 90% точност, што ја прави една од најпрецизните методи во светот.
Доколку по Ваша желба се дупчи поплитко од онаа длабочина што е препорачана согласно нашето испитување, а при тоа воопшто нема да се добие вода, износот за испитувањето ќе го задржиме во целост и ќе се наплати полната цена за да дупчењето.

Цена: 600 ЕUR

НАЈБРЗО МАШИНСКО ДУПЧЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

ДО БЕСПЛАТНА ВОДА БЕЗ РАЗЛИКА НА ТЕРЕНОТ

МАШИНСКО ДУПЧЕЊЕ вршиме со мошне моќна машина, која без проблем дупчи во секаков терен – земја, песок, чакал, глина, камен и др. Нејзини димензии се: широчина 280 cm и височина 320 cm, проверете дали ја собира кај Вас.

Кога ќе завршиме со дупчењето, ние правиме прочистување на бушотината со air-lift, кој влегува во цената што ја плаќате за дупчењето.

ГАРАНЦИЈА: Доколку сме извршиле испитување, а потоа и сме дупчеле, во случај сепак воопшто да нема вода (што многу ретко се случува, затоа што прецизноста на испитувањето е над 90%), ќе платите само 50% од цената за услугата за дупчење.

Во случај да не сме извршиле испитување, а сме извршиле дупчење на место кое Вие сте ни го посочиле, тогаш ризикот е целосно Ваш, затоа што ќе треба да го платите целиот износ за извршената услуга, без оглед на тоа дали има или нема вода.

ВОДАТА Е ЖИВОТ! Доверете ја работата на вистински професионалци.

Поседуваме најсовремена опрема за испитување на подземни води и дупчење, како и обучен стручен тим кој во најкраток можен рок ќе ја заврши работата.

Фотогалерија

Контактирајте нè

 • Локација
  ул. 1520 бр. 6
  Индустриска зона Пинтија,
  Скопје
 • +389 2 2784 084

 • +389 78 201 473

 • Понеделник – Петок: 9:00 – 17:00

Мапа