Кит-комплети за електромобил

БЕЗ БАТЕРИИ

185000
 • Електромотор 10KW/48V  со водено ладење
 • Контролер VEC500
 • Педал за гас
 • Кабел за програмирање
 • Контактор
 •  

СО ГЕЛ БАТЕРИИ

334200
 • 4 гел батерии (48V110AH) до 800 циклуси на полнења
 • Електромотор 10KW/48V  со водено ладење
 • Контролер VEC500
 • Педал за гас
 • Кабел за програмирање
 • Контактор

СО LiFePO4 БАТЕРИИ

715800
 • LiFePO4 батерии (48V100AH) до 2000 циклуси на полнења
 • Електромотор 10KW/48V со водено ладење
 • Контролер VEC500
 • Педал за гас
 • Кабел за програмирање
 • Контактор